GIẤY ĐỤC LỖ 5CM |160 - 185 - 230

Định lượng: 75-80g/m2

Khổ giấy: 160-185-230cm.

GIẤY CẮT RẬP DUPLEX

Định lượng: 250-500g/m2

khổ giấy: 120-130

GIẤY LÓT TRẮNG

- Định lượng: 30 - 80g/m2

- Khổ giấy: 120 - 230 cm

 

 

GIẤY BÔNG SÁNG

Định lượng: 28-30g/m2

Khổ giấy : 160cm

GIẤY BÔNG CARO

Định lượng: 28-30g/m2

Khổ giấy : 160cm

GIẤY LÓT VÀNG

- Định lượng: 30 - 80g/m2

- Khổ giấy: 160 -  185 - 230 cm

 

GIẤY RẬP XÁM VN

Định lượng: 250-500g/m2

khổ giấy: 120-130

GIẤY SƠ ĐỒ VÀNG

Định lượng : 45-60g/m2

Khổ giấy : 160-230cm

 

 

GIẤY BÔNG 160

Định lượng: 28-30g/m2

Khổ giấy : 160cm

GIẤY ĐỤC LỖ 160 - 185 - 230

Định lượng: 75-80g/m2

Khổ giấy: 160-185-230cm.

GIẤY LÓT 120 - 160 - 230

Định lượng: 30-60-80g/m2 

Khổ giấy: 120-160-230cm

GIẤY CẮT RẬP VI TÍNH

Định lượng: 250-500g/m2

khổ giấy: 120-130

Copyright © 2020 - Công ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Việt Thắng

Đang online: 5 | Tổng truy cập: 83000